Privacyverklaring ChristineLeedy.nl

Inleiding:

Bij ChristineLeedy.nl respecteren wij je privacy bij het gebruik van onze website en ‘online’ diensten. Deze verklaring laat je weten welke gegevens we verzamelen en opslaan, en hoe wij die informatie gebruiken. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

ChristineLeedy.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website of online diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die ChristineLeedy.nl van je nodig heeft voor de doeleinden hieronder omschreven in “Waarom hebben wij je gegevens nodig” zijn:
• Voorletters en achternaam
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mail adres

Verwerkt ChristineLeedy.nl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etniciteit of ras. ChristineLeedy.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom hebben we je gegevens nodig?

Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
• Om goederen, berichten of diensten bij je af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die verband houden met de dienstverlening vanuit ChristineLeedy.nl. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ChristineLeedy.nl. Wilt je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is ChristineLeedy.nl gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving, en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt ChristineLeedy.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we gegevens?

ChristineLeedy.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

ChristineLeedy.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

ChristineLeedy.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

ChristineLeedy.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. ChristineLeedy.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die binnen ChristineLeedy.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, tenzij via wet- of regelgeving anders is bepaald. In het geval dat ChristineLeedy.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal ChristineLeedy.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt je een gespecificeerd verzoek naar info@ChristineLeedy.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via info@ChristineLeedy.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 14 november 2018